Изграждане на качествени електроинсталации – професионални електроуслуги от квалифицирани електротехници

Електрическата инсталация е неразделна част от всяка постройка и често е източник на повреди, които, ако не се отстранят своевременно, могат да доведат до сериозни проблеми, включително до нещастни случаи от токов удар или пожар. Темата е много обширна, но ще се опитаме да предоставим най-важната информация относно поддръжката и ремонта на електрическата инсталация, която е достъпна за всеки домашен майстор.

В повечето случаи електроинсталацията в дома е еднофазна, като токът тече по два проводника, с напрежение от 220 V. Единият проводник е фазов, а другият е наречен “нулев”. При правилно заземяване на мрежата електрическият потенциал между нулевия проводник и земята трябва да бъде равен или близък до нула. В някои случаи при дълги, силно разклонени мрежи в крайните или крайградските квартали може да се измери електрически потенциал между нулевия проводник и земята. При правилно изпълнена електрическа инсталация между нулевия проводник и заземени метални инсталации, като водопровод с метални тръби, не трябва да има потенциална разлика.

Инсталацията включва три кръга за осветление, обикновени контакти и усилени контакти. За осветление се използва меден проводник с напречно сечение 1,5 mm² и предпазител за максимална сила на тока 10 А. За обикновените контакти се използва проводник с напречно сечение 2,5 mm² и предпазител 16 А. Максималното допустимо натоварване за тези контакти е 4,4 kW.

За захранване на по-мощни електрически отоплителни печки, големи кухненски печки или бойлери се изисква силова инсталация с проводници, които имат напречно сечение от 4 mm² и предпазител с капацитет от 25 А. Такава инсталация е способна да издържи натоварване до 5,5 kW.

За да се гарантира максимална безопасност, инсталацията трябва да се раздели на самостоятелни кръгове, не само по етажи и в зависимост от натоварването, но и по помещения, където е възможно. Това означава, че изключването на един предпазител ще предизвика спиране на тока само в едно помещение, а не на целия етаж, например. Също така е напълно недопустимо да се обединяват осветителни и силови кръгове. Ако имате двуетажна къща, трябва да поставите отделни разклонителни електрически табла с предпазители на всеки етаж. Линията между тези табла и основното табло с електромерите трябва да се прави с проводник със сечение 6 mm² и да се защитава с предпазител с капацитет от 35 А.

Използват се три вида предпазители в инсталациите – два автоматични и един със стопяема жичка. Същинският предпазител (бушон) представлява кухо порцеланово тяло, напълнено със ситен кварцов пясък. По оста на предпазителя минава меден проводник с точно определено сечение, което съответства на максималния ток, който предпазителят може да пропусне, без да изгори. Когато токът надхвърли тази граница, проводникът се стопява и електрическата връзка се прекъсва. На задния край на всеки здрав бушон се намира т.нар. “око”, което представлява диск с диаметър около 3 mm, свързан с предпазител.

Въпреки че автоматичните предпазители с кръгло тяло са преходно решение, те все още се използват за замяна на по-несъвършените стопяеми предпазители в съществуващи електрически табла. Съвременните табла използват автоматични предпазители с плоско тяло, които заемат по-малко място и се монтират лесно на две специални успоредни метални шини.

Защитата на електрическите уреди от токов удар се извършва чрез заземяване или зануляване на трипроводните линии. Фазовият проводник и нулевият проводник са оцветени в различни цветове, а защитният проводник има зелено-жълто оцветяване. При контакт на повреден електрически уред се свързва тялото на уреда към общата заземяваща шина в разпределителното табло и дефектнотоковата защита, за да се избегне токов удар.

За изравняване на електрическите потенциали в таблото трябва да бъде електрически свързана със системата за заземяване, системата за защита срещу мълнии, водопроводните и отоплителните тръбопроводи, както и специални поцинковани стоманени шини или пръти, положени в бетонния фундамент на сградата. Всички тези мерки за защита на електрическите уреди и за защита на хората са от съществено значение за безопасността на електрическите инсталации.

Често се използват едножилни медни проводници при изграждане на електрически инсталации, като се избират проводници с подходящо напречно сечение в зависимост от натоварването на токовия кръг. Тези проводници имат изолация от поливинилхлорид и са предназначени за монтаж в тръби, поставени предварително в стените и тавана.

Преди десетина години се използваше мостов кабел – двупроводен кабел с усилена изолация, който бе предназначен за открито поставяне направо в мазилката. Тази практика се използваше основно в сгради с тухлени стени, за да се спести прокопаването на плитки канали за тръбите. Мостовите кабели се прикрепват за тухлите тук-там с гипс и върху тях се полага мазилката. В сгради с бетонни панели или построени по технологията “пълзящ кофраж” използването на мостови кабели става напълно разбираемо, защото стените в тези сгради са отлети от бетона.

При монтаж на електрическата инсталация е важно да се спазват предписанията за прекарване на тръбите и проводниците, включително отстоянията от тавана, пода, вратите и прозорците. Тръбите се монтират хоризонтално и вертикално, като не се препоръчва наклонено монтиране. За да се избегнат наранявания и прекъсвания на проводниците при пробиване на отвори или други ремонтни дейности, е важно да се спазват тези основни правила.

Гъвкавите многожични проводници се използват предимно за свързване на електрически уреди към захранващия контакт. За монтаж на проводниците е препоръчително да се използват гъвкави пластмасови тръби, които са поставени предварително в стените и тавана.

Ако не сте уверени във вашите умения за изграждане на електроинсталацията, може да се обърнете към професионални електроуслуги в гр. Пловдив. Много е важно да се гарантира правилното функциониране и безопасност на електроинсталацията, като се използва опитни електротехници.

Ако сте на път да построите своята къща и сами ще изграждате електроинсталацията, е важно да следвате монтажния проект и да фотографирате инсталацията, преди да замажете тръбите. Така ще документирате точното разположение на проводниците и разклонителните кутии, което може да се окаже много полезно след години.

За да не удебелявате ненужно мазилката, тръбите се поставят в предварително изкопани в тухления зид канали. Това може да бъде трудоемко и не особено приятно, освен ако не използвате подходяща техника за механично изрязване на канали, като например машините на “Спарки Елтос”, описани в този брой на списанието. С тези машини можете лесно, бързо и без ненужно разкъртване на стената да правите едновременно два успоредни прореза до необходимата дълбочина. След това оставащият между тях материал се изсича с плоско длето (още по-добре с малък електро-пневматичен къртач със сила на удара около 2 J).

Единственото неудобство при механичното изрязване на каналите е обилното отделяне на прах. Това може да се ограничи, като към машината се свърже промишлена прахосмукачка.

При поставянето на тръбите трябва да се осигури възможно по-голям радиус на дъгата, особено когато трябва да се огъне при преминаване през ъгъла между две стени. Гофрираните тръби позволяват огъване под съвсем малък радиус, но тези места могат да предизвикат затруднения при прокарване на проводниците, особено когато в тръбата вече има проводници.

На всички места с разклонения на електроинсталацията за контакти и ключове се поставят кръгли пластмасови разклонителни кутии с вътрешен диаметър 70 mm и дълбочина 35 mm. Такива кутии обикновено се използват за монтиране на контакти, ключове, превключватели и други електрически уреди. Те са много удобни за използване, тъй като кабелите могат да се изтеглят от кутия до кутия много по-лесно, а електрическите връзки се правят в кутията.

При монтажа на разклонителните кутии е важно да се спазват някои правила. Първо, трябва да се уверите, че кутията е подходяща за броя и дебелината на проводниците, които ще бъдат свързани в нея. Второ, кутията трябва да се поставя на достатъчно дълбоко място в стената, за да може да се скрият всички проводници. Трето, не трябва да се позволява проводниците да се докосват един до друг в кутията, тъй като това може да доведе до късо съединение или други проблеми с електрическата връзка.

Ако е необходимо да се свържат повече проводници в една кутия, може да се използват по-големи кутии с квадратна форма. Тези кутии обикновено имат по-голям диаметър и дълбочина и могат да съберат повече проводници. Важно е обаче да се има предвид, че когато има много проводници в една кутия, може да стане трудно да се поставят и закрепят всички правилно. Затова е важно да се планира разположението на кутиите и да се избере подходящия размер за всяка една от тях, така че да се гарантира безопасността и функционалността на цялата електроинсталация.

Кабелите за инсталацията се прокарват чрез тръби, след което се свързват в кутията, като краищата им се заголват и притягат в единични лустерклеми. За да се постигне сигурна електрическа връзка, краищата на кабелите се изолират и обезопасяват срещу късо съединение. В случай на необходимост връзката лесно се разкача след развиване на притягащите винтове.

Понякога се използва и спояване на краищата с мек припой, което гарантира напълно сигурен електрически контакт. Тази техника обаче усложнява демонтирането на инсталацията и изисква изолиране на споените краища с изолирбанд.

Освен това, съвременно решение за прокарване на кабелите е те да се поставят в специални канали, разположени в первазите на подовото покритие. Тези канали, както и повечето первази, са специално проектирани за тази цел и могат да се монтират и демонтират многократно с помощта на специални клипсове от ламарина. Така се осигурява лесен достъп до кабелите в случай на нужда.

Една от най-важните части на електроинсталацията е електромерът. Той е уред, който измерва количеството електрическа енергия, която преминава през системата и съответно определя количеството, което трябва да се заплати за него. Електромерите могат да бъдат електромеханични или електронни.

За да се избегнат проблемите с електроинсталациите, е необходимо те да бъдат редовно проверявани и поддържани. В тази връзка, е препоръчително да се ползва услугата на квалифициран електротехник, който да проверява системата и да извършва ремонти при необходимост.

Освен това, е важно да се спазват определени правила и предпазни мерки при работа с електроинсталации, за да се предпазят от рискове като електрически удари и пожари. Например, е необходимо да се използват правилно изолиращи материали и да се спазват правилата за монтаж и свързване на компонентите на инсталацията.

В заключение, електроинсталациите са от съществено значение за съвременния начин на живот, като предоставят електрическа енергия за много от нашите ежедневни дейности. Важно е да се грижим за тяхното поддържане и правилна работа, за да гарантираме сигурността и удобството на нашето ежедневие.

За да бъде осигурена добра работа на електрическите вериги, особено на нисковолтовите, е от съществено значение да има добър контакт между проводниците. Майсторите често използват техниката да усукват и изолират двата края на проводниците с клещи и изолирбанд, но това може да се окаже проблематично, тъй като повърхността на медния проводник може да се окисли и да увеличи електрическото съпротивление между така свързаните проводници. При напрежение от 220 V това може да доведе до искрене и прогаряне на изолацията, а при нисковолтовите вериги, като тези в автомобила, може да доведе до забележим спад на напрежението.

За да се избегнат тези проблеми, е добре да се използват сигурни връзки, като например спойки с мек припой. Това изисква малко повече умения и време, но осигурява по-надеждна връзка. Може да се използва поялник с нагревател или индукционен поялник, който бързо се загрява и охлажда.

Още едно добро решение са различните кабелни накрайници, наричани още “кабелни обувки”. Те позволяват бързо, лесно и най-вече сигурно свързване на кабела, без да се налага да се използва припой или да има опасност от стопяване на изолацията. Специалните клещи за кримпване позволяват края на кабела да се пресова в отвора на кабелната обувка, което е по-лесно от това да се оголи и подпъхне крайът на многожичния кабел под главата на винта.

Кабелната обувка има един край, който е разцепена по дължина тръбичка, в която влиза оголеният проводник. Диаметърът на тръбичката трябва да съответства на напречното сечение на проводника, за да се получи здраво съединение. За да е по-лесно за ориентиране, кабелните обувки са оцветени в зависимост от напречното сечение на проводника, като синьото означава 0,5–1 mm², червеното 1,5–2,5 mm², а жълтото 4–6 mm². Клещите за пресоване имат специално оформени челюсти с отвори за всяка от тези големини и цветна маркировка.

Изолацията на кабела се прерязва така, че оголената част да влезе до края на тръбичката на обувката. Част от изолацията на проводника влиза под изолиращия шлаух, който покрива тръбичката. Така се гарантира добра изолация, като открита остава само присъединителната част на кабелната обувка.

Съществуват различни видове клещи за почистване на изолацията. Клещите за пресоване на проводника в кабелната обувка също имат приспособление за прерязване на изолацията на проводници с напречно сечение от 0,5 до 5 mm². Върховете на челюстите им са оформени като клещи-резачки. Показваме и най-добрата от всички видове клещи, които досега сме имали възможността да изпробваме. Те имат две челюсти, които в нормално положение са прибрани една до друга. След поставяне на проводника и притискане на раменете, първоначално едната челюст се затваря и притиска проводника, след това се затваря другата и двата резеца прерязват изолацията, като обхващат плътно медния проводник, без да го нараняват. В завършващата фаза при притискане на раменете на клещите до упор, двете челюсти се раздалечават и парчето прерязана изолация се изхвърля, като кабелната обувка се затегва около проводника. Това осигурява добро съединение между проводника и обувката, като се гарантира правилната изолация на проводника. Клещите са проектирани да бъдат лесни за употреба и да осигурят бърза и ефективна обработка на проводниците. Така, използвайки подходящите инструменти, може да се постигне качествено и надеждно свързване на кабелите.

Електротехническите клещи са важен инструмент при свързването и монтирането на различни електрически инсталации. В зависимост от нуждите, се използват няколко вида специализирани клещи, включително клещи-резачи и клещи с плоски и заоблени върхове. В процеса на работа се налага да се използват различни инструменти, затова е препоръчително да имате излишък от клещи, тъй като всяка от тях може да се окаже незаменима за дадения конкретен случай. Някои модели на клещите са комбинирани и могат да се използват и за рязане. Важно е да се обръща внимание на това, че клещите трябва да имат сигурна изолация, която може да издържи до 1000 V, както и плоска пружина, която връща раменете им в отворено положение, без да е необходимо да се използва движение с една ръка.

Отвертките също са важен инструмент за работа с електрически инсталации. Те трябва да са добре изолирани и да имат обозначение за максималното напрежение, за което е оразмерена изолацията, като могат да бъдат с различни по големина остриета – плоски или с кръстовидна форма.

При работа с електрически инсталации е важно да се използват и някои измервателни прибори. Тези включват:

 • Обикновен фазомер, комбиниран с отвертка, който помага да се определи кой проводник е фазовият, дали има напрежение и дали тялото на даден уред е свързано с фазовия проводник (офазено).
 • Сонда за измерване на напрежението с помощта на светодиоди, която е евтина, лесна за употреба и ефикасен измервателен инструмент, който може да измерва променливо напрежение, както и право напрежение до 6 V.
 • Комбиниран уред (омметър или мултицет) с широк диапазон и висока точност е изключително полезен при измерване на различни параметри на електрическите инсталации. Този инструмент може да измерва напрежение на променлив и прав ток, силата и електрическото съпротивление. Той е особено важен за сервизни техници и електротехници, тъй като може да измерва множество параметри, които са необходими за диагностициране на проблеми с електрическите системи. Освен това, този уред може да бъде използван и като веригопроверител, което го прави незаменим инструмент за домашни майстори и любители на електротехниката. Въпреки че цената му е по-висока в сравнение с други измервателни инструменти, набавянето му за домашната работилница не представлява никакъв проблем, тъй като е достъпен и лесен за намиране в специализирани магазини.

Електроуслугите, предлагани от квалифицирани електротехници, са от решаващо значение за безопасната и ефективна работа на електрическите инсталации. Те могат да включват различни видове услуги, като например проектиране, монтаж, ремонт, техническо обслужване и проверка на електроинсталации.

Квалифицираните електротехници имат нужните знания и умения за извършване на различни видове електроуслуги, като същевременно спазват всички необходими стандарти за безопасност и качество. Те са обучени да разбират сложните електрически системи и да отстраняват проблеми, когато се появят такива.

Проектирането на електрически инсталации е един от ключовите етапи при изграждането на нови сгради или ремонт на вече съществуващи. Квалифицираните електротехници могат да изготвят проекти, които отговарят на индивидуалните нужди на клиентите и да интегрират високотехнологични решения, като управление на осветление и климатизация с помощта на смарт технологии.

Монтажът на електрически инсталации също е много важен за безопасността и ефективността на електрическите системи. Квалифицираните електротехници разполагат с необходимите инструменти и опит, за да извършат монтаж на електрически кабели, щепсели, контакти и други електроустройства. Те също така могат да инсталират нови електрически системи или да подобрят вече съществуващи, за да гарантират по-добра енергийна ефективност.

Ремонтът и техническото обслужване на електрически инсталации са от голямо значение, особено за предотвратяване на евентуални аварии или неизправности. Квалифицираните електротехници са обучени да отстраняват проблеми с електрическите системи и да ги поддържка.

Качествени и съвременни ремонти в областта на електротехниката. Доверете се на професионалните електроуслуги, предоставяни от нашия екип от квалифицирани електротехници. Ние ви предлагаме широк спектър от услуги, включително:

 • Проектиране на електроинсталации за домашни и корпоративни обекти;
 • Изграждане на електроинсталации;
 • Монтаж и ремонт на всички видове електро табла;
 • Монтаж на ключове, контакти, бойлерни табла, LED управления, сензори за движение, сензорни ключове, стълбищни автомати и други;
 • Монтаж на двойни и множествени електрически ключове;
 • Монтаж и окабеляване на девиаторни ключове;
 • Ремонт на стари и нови монофазни и трифазни електрически инсталации;
 • Отстраняване на електрически аварии в дома, градината, офиса, производствени халета и други;
 • Монтаж на бойлери, готварски печки, микровълнови печки, конвектори за отопление и други;
 • Монтаж на всички видове съвременни осветителни тела;
 • Свързване на домакински електроуреди за вграждане: микровълнови фурни, съдомиялни машини, перални, сушилни, аспиратори и други;
 • Монтаж на LED ленти за скрито осветление в дома, офиса и други.

Ние съставяме индивидуална оферта за всеки клиент, която включва цената на материалите, труда и времето за изпълнение на услугите. Можете да разчитате на нас за висококачествени и надеждни електроуслуги.

Leave a Reply